maandag, februari 21, 2011

Dierenbescherming kiest voor Redbeans


Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost heeft gekozen voor de Redbeans Small voorziening. Met name vanwege de duurzaamheid en ook om 24 uur per dag de vrijwilligers een heerlijke kop koffie aan te kunnen bieden. Redbeans, lekker, mooi en duurzaam.

De Dierenbescherming is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. De Dierenbescherming bestrijdt dierenmishandeling, vangt dieren in nood op, ziet toe op de naleving van dierenwetgeving en werkt met voorlichting en acties aan een diervriendelijke samenleving. Een regionale afdeling richt zich op zaken die zich in het werkgebied van de afdeling afspelen.

Alle activiteiten en werkzaamheden van de Dierenbescherming spelen zich af rondom de missie: "De Dierenbescherming geeft inhoud en betekenis aan het geweten van de samenleving, als het gaat om de relatie tussen mens en dier".

Voor meer info over Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost, klik hier.